Yunnan-Hong Kong wide field transit survey

Mittwoch, 22. August 2018, 14:00 - 15:30
Veranstaltungsort* library
 


: Prof. Shenghong Gu